Från FrontPage till WordPress

När jag började som webmaster 2005 så var Internet och dess miljö väldigt ny för mig. När jag byggde min första hemsida använda jag HTML-programmet frontpage. Inget ont om det för att bygga en hemsida. Men det tog alldeles för lång tid. Så runt 2008 testade jag WordPress och fastnade direkt.

Tusentals teman som är gratis. Programmet i sig kostar inte en spänn, precis som jag gillar det. Och främst av all är att det går snabbt att bygga upp sin sida på vilket jag uppskattar. Och för övrigt så är det enklare att använda än FrontPage då man slipper kunskapen om HTML.